Contributie

Betaling geschiedt per automatische incasso. U betaalt per half seizoen. Bij later opgeven wordt er naar rato verrekend. De afschrijving vindt plaats in oktober en februari.

Opzegging dient schriftelijk of via mail te geschieden door de ouders/verzorgers en uiterlijk de laatste maand van de lopende termijn (d.w.z. uiterlijk voor 1 juli of 1 december). Latere opzeggingen worden niet geaccepteerd. Wordt er niet (tijdig) afgezegd, dan loopt het lidmaatschap minimaal een half jaar door. U kunt het lidmaatschap opzeggen door te mailen naar: info@turnclubdetuimelaar.nl

Heeft u een laag inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente Littenseradiel of Súdwest-Fryslân voor de contributie.

Voor meer informatie:
– Brochure minimaregelingen
Stichting Leergeld

Contributie seizoen 2016 – 2017 per half jaar:
1 uur per week: €70,00
2 uur per week: €135,00
3 uur per week: €190,00

Reacties zijn uitgeschakeld.